Funktsiooni määramispiirkond ja muutumispiirkond<br>