Sissejuhatus kaugseiresse

Mis on kaugseire, missuguseid andmeid kaugseirest saadakse, milleks neid andmeid kasutada saab? Teemat sissejuhatavas videos puudutatakse neid ja teisi teemasid.