Kaugseire andmed

Mlliseid signaale satelliidid salvestavad, mis on piksel ja kui suur see on? Kui suurt ala satelliidid näevad?