Põleva tiku lähendamisel elektroskoobile selle laeng kaob

Leegilt saadud energia arvelt toimub elektronide vabanemine õhus olevatest neutraalsetest
gaasi molekulidest. Tekkinud ioonid neutraliseerivad elektroskoobi laengu.