Põleva tiku lähendamisel elektroskoobile selle laeng kaob