Elektroskoop, kondensaator ja põlev tikk

Joonis 1.9. a