Punktmass on keha füüsikaline mudel, mis ei arvesta kuju ega mõõtmeid

Punktmass on keha füüsikaline mudel, mis ei arvesta kuju ega mõõtmeid

Punktmass on keha füüsikaline mudel, mis ei arvesta kuju ega mõõtmeid.