Punktmass on keha füüsikaline mudel, mis ei arvesta kuju ega mõõtmeid

Punktmass on keha füüsikaline mudel, mis ei arvesta kuju ega mõõtmeid.