Kiirus teepikkuse ja aja kaudu

$${v = \frac{s}{t}}$$