1.9

$${v_k = \frac{l_\text{kogu}}{t_\text {kogu}}}$$