Kiirus kui teepikkuse ja aja muudu suhe, vektorkuju

$${\vec v = \frac{{\Delta \,\vec s}}{{\Delta \,t}}}$$