Ühtlaselt muutuva liikumise liikumisvõrrand kiirustele, vektorkuju

$${\vec v = {\vec v_0} + \vec at}$$