Ühtlaselt muutuval liikumisel nihke sõltuvus ajast

$${s = {v_0} t + \frac{{a{t^2}}}{2}}$$