Nihke olemus

Nihke olemus

Teepikkust mõõdetakse piki trajektoori