Nihke pikkus on võrdne koordinaadi muuduga

Nihke definitsioon.