Ühtlane sirgjooneline liikumine - võrdsed ajavahemikud