Ühtlane sirgjooneline liikumine - võrdsed ajavahemikud

Ühtlane sirgjooneline liikumine - võrdsed ajavahemikud