Ühtlane sirgjooneline liikumine - võrdsed ajavahemikud

Ühtlane sirgjooneline liikumine on lihtsaim liikumine.