Maa gravitatsiooniväljas potentsiaalse energia poolt tehtav töö

$${A = mgh}$$