Keha koordinaadi leidmine algkoordinaadile nihke liitmisega