Laeng kui voolutugevuse ja aja korrutis

$${q=It}$$