1.3

$${F_{e} = {k} \frac {{q_{1}}{q_{2}}}{r^{2}}}$$