Ühtlase sirgjoonelise liikumise liikumisvõrrand

Ühtlase sirgjoonelise liikumise liikumisvõrrand