Liikumisgraafikult saab leida algkoordinaadi

Liikumisgraafikult saab leida algkoordinaadi

Algkoordinaadi saab lugeda liikumisgraafiku ja koordinaadi telje ristumispunktist.