Nihke- ja liikumisgraafiku erinevus

Liikumisgraafiku ja koordinaattelje ristumispunktist loeme algkoordinaadi. Nihkegraafik läheb ajahetkel 0 läbi koordinaattelgede ristumispunkti.