Juhtmelõigule mõjuv magnetjõud, valem

$${F_m = I l B \sin {\alpha}}$$