Magnetvoo ühik veeberi, definitsioonivalem

$${1 \text{Wb} = 1 \text T \cdot 1 \text m^2}$$