Lorentzi jõud, kui osake liigub magnetväljaga risti

$${F_L = q v B}$$