Elektrivälja ja pinge vaheline seos homogeenses magnetväljas

$${U = E d}$$