Ühtlaselt muutuva liikumise liikumisvõrrand

Ühtlaselt muutuva liikumise liikumisvõrrand