Võimsuse definitsioonivalem

$${N = \frac{A}{t}}$$