Ülesvisatud keha kiiruse ja kõrguse sõltuvus ajast

Ülesvisatud keha kiiruse ja kõrguse sõltuvus ajast

x → h ja a → – g.