Vektori lahutamine komponentideks

Vektori lahutamine komponentideks

Kiiruse saab lahutada kaheks komponendiks