Liikumissuuna ja liikumiskiiruse muutumine kehade vastastikusel mõjutamisel

Liikumissuuna ja liikumiskiiruse muutumine kehade vastastikusel mõjutamisel