Liikumissuuna ja liikumiskiiruse muutumine kehade vastastikusel mõjutamisel