Liikumissuuna ja liikumiskiiruse muutumine kehade vastastikusel mõjutamisel

Liikumissuuna ja liikumiskiiruse muutumine kehade vastastikusel mõjutamisel

Vastastikmõju tagajärjel võib muutuda keha liikumise iseloom.