Vektoriaalne jõudude liitmine

Samasihiliste jõudude liitmisel nende väärtused kas liidetakse või lahutatakse