Radioaktiivse lagunemise seadus

$${N = N_0 2^\frac {- t} {T_ {1/2}}}$$