$${\begin{array}{l}A = \{mittenegatiivsed \, täisarvud, \, \\ mis \, on \, väiksemad \, kui \, 10\}\end{array}}$$