Inertne mass ja raske mass

Raske ja inertne mass on olemuselt erinevad, kuid suuruselt samaväärsed