Raskusjõud mõjub nii pallimängijale kui pallile

Raskusjõud F = mg