Rõhu olemuse selgitus

Rõhk on rõhumisjõu ja pindala jagatis