Rõhu olemuse selgitus

Rõhu olemuse selgitus

Rõhk on rõhumisjõu ja pindala jagatis