Arvutisimulatsioon fotosünteesi kohta

Arvutisimulatsiooni loomine on töös.