Deformatsiooni liike selgitav joonis

Erinevat liiki deformatsioonid.