Deformatsiooni liike selgitav joonis

Deformatsiooni liike selgitav joonis

Erinevat liiki deformatsioonid.