Kuju muutumisel tekib elastsusjõud

Kuju muutmisel tekib elastsusjõud