Elastsusjõud on võrdeline pikenemisega

Elastsusjõud on võrdeline pikenemisega.