Kass heidab vasarat

Kass heidab vasarat

Ringliikumise tekitab kesktõmbejõud