Kass heidab vasarat

Ringliikumise tekitab kesktõmbejõud