Vabavõnkumise tekkimine

Vabavõnkumise tekkimiseks peab olema püsiv tasakaal, inerts ja väline tõuge.