Võnkumise käigus muutuvad potentsiaalne ja kineetiline energia

Võnkumise käigus toimub pidev energia muundumine