Samas faasis lained

Samas faasis liituvad lained võimenduvad.