Kuuli tungimine klotsi sisse

Kuuli tungimine klotsi sisse on mitteelastne põrge