Joonis töö definitsioonivalemi sisu avaldamiseks

Töö on võrdne liikumise sihilise jõu komponendi ja teepikkuse korrutisega