Kineetilise ja potentsiaalse energia summa

Kineetilise ja potentsiaalse energia summa on mehaaniline koguenergia