Newtoni kuulikesed

Energia kandub ühelt kehalt teisele edasi